ติวเตอร์ สอนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว

5 ข้อดีของการ ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตัวต่อตัว

5 ข้อดี ของการติวตัวต่อตัวและติวเตอร์ตัวต่อตัว

  1. ติวตัวต่อตัว สามารถกำหนดเวลาและสถานที่เรียนได้ การเรียนพิเศษติวตัวต่อตัวผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาและสถานที่ได้ ไม่จำเป็นต้องมีเวลาที่ตรงกับทางสถาบันจัดเตรียมให้ก็สามารถเรียนพิเศษได้ ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาได้โดยสามารถเลือกสถานที่เรียนที่ใกล้ตัวองได้ คุ้มค่าและยังช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายในการเดินทางมาเรียนพิเศษอีกด้วย
  2. ผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนได้โดยตรง การติวตัวต่อตัวมีข้อดีที่ผู้สอนสามารถใส่ใจผู้เรียนได้อย่างเต็มที่มากกว่าการเรียนสำหรับกลุ่มใหญ่ ผู้สอนจะมีความกังวลกับผู้เรียนและให้ความสำคัญกับผู้เรียนไม่ทั่วถึง การเรียนพิเศษตัวต่อตัวจึงมีความพร้อมและความใส่ใจถึงตัวผู้เรียนมากกว่า สามารถเสริมเนื้อหาเฉพาะเจาะจงหรือเทคนิคให้กับผู้เรียนได้ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่
  3. ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ปัญหาของการเรียนเป็นกลุ่มคือผู้เรียนจะไม่ให้ความสนใจกับผู้สอนได้โดยตรง แต่หากเป็นการเรียนพิเศษตัวต่อตัวผู้สอนและผู้เรียนจะมีสมาธิที่จดจ่อ และสามารถรับรู้กับบทเรียนตรงหน้าได้อย่าง100 % ดังนั้นการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวย่อมมีประสิทธิผลมากกว่าการเรียนในกลุ่มใหญ่อย่างแน่นอน
  4. ผู้เรียนซักถามครูได้ตลอดเวลา แน่นอนว่าการเรียนย่อมมีข้อสงสัยในบทเรียนอย่างแน่นอน ผู้เรียนย่อมต้องมีการซักถามผู้ครูในการเรียน ซึ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัวมีข้อดีที่ผู้เรียนสามารถซักถามได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้บรรยากาศของการเรียนการสอนเป็นกันเอง ไม่เครียด และยังได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากครูผู้สอนได้โดยตรงอีกด้วย
  5. ออกแบบการเรียนได้ด้วยตนเอง ข้อพิเศษสำหรับการเรียนตัวต่อตัวคือผู้เรียนสามารถระบุเนื้อหา เรื่อง วัตถุประสงค์ในการเรียนของตัวเองได้ เพื่อให้ตอบโจทย์กับศักยภาพของผู้เรียนอย่างถึงที่สุด การติวตัวต่อตัวจึงมองเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่าและคุ้มทุนอย่างมากที่สุด

ใคร ?? ควรเรียนพิเศษแบบ ติวตัวต่อตัว

จากประสบการณ์ในการจัดหาครูกว่า 10 ปี จะพบว่ามีผู้เรียนอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ๆที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากการเรียนพิเศษแบบ ติวตัวต่อตัว

ผู้เรียนกลุ่มแรก เป็นผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อนมากๆ เรียนไม่ทันเพื่อนที่โรงเรียน การเลือกเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวจึงตอบโจทย์กับผู้เรียน ครู 1 คน ต่อผู้เรียน 1 คน จะช่วยให้เข้าถึง ปรับพื้นฐาน แก้ไขและพัฒนาในสิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจได้อย่างดีที่สุด โดยส่วนใหญ่ วิชาที่จะเป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ คือ วิชาหลักๆ อย่างคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองเองอาจจะไม่สามารถสอนได้ทั้งหมด ดังนั้นการเลือกเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวจึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ในการปรับพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในระดับที่ยากต่อไป

ผู้เรียนกลุ่มที่สอง คือ ผู้เรียนที่ต้องการเรียนในรายวิชาเฉพาะและต้องการเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น อย่างเช่น การเรียน TOEIC เพื่อเตรียมสอบและยื่นสมัครงาน จะเห็นได้ว่าผู้เรียนเลือกการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว เพื่อให้ตัวเองได้รับความรู้และเทคนิคจากผู้สอนโดยตรง โดยที่ผู้สอนสามารถเต็มที่ได้กับผู้เรียนเพียงคนเดียว หรือรายวิชาเฉพาะทางเช่นการเรียนเพื่อสอบแพทย์ กสพท. จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการทำโจทย์ที่มากกว่าเดิม การเรียนพิเศษตัวต่อตัวจึงเป็นการเรียนที่เห็นผลมากที่สุด การเรียนพิเศษตัวต่อตัวสามารถเรียนได้ทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ถูกลง ไม่ต้องชำระค่าสถานที่ และยังสามารถระบุสไตล์ของผู้สอนเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียน และจัดการเรียนของตัวเองได้อย่างดีที่สุด ด้วยประสบการณ์การจัดหาครูของ THE PREMIUM TUTOR การันตี 100% ในการหา ติวเตอร์ตัวต่อตัวให้ตอบโจทย์ผู้เรียนอย่างดีที่สุด

เลือกติวเตอร์กับ THE PREMIUM TUTOR
จากประสบการณ์การจัดหาติวเตอร์มากกว่า 10 ปี จะพบว่ามีติวเตอร์หลากหลายสไตล์ในการสอน เพื่อให้ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด สถาบันจึงต้องรู้จักกับผู้เรียนก่อนในเบื้องต้นเพื่อสอบถามถึงพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนจะเริ่มการเรียนการสอน มาดูกันว่าเรามีแนวทางอย่างไรในการคัดเลือกติวเตอร์ถึงผู้เรียน
1. ติวเตอร์จะต้องมีใจรักในการสอนพร้อมกับทุ่มเทให้กับงานสอนพิเศษ ซึ่งติวเตอร์แต่ละคนจะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ทางการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับวิชาที่จบมา ประสบการณ์ทางการสอนจะช่วยเพิ่มและส่งต่อเทคนิคให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
2. ติวเตอร์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการสอนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการรับงานและเตรียมการสอน
3. ติวเตอร์จะต้องมีเทคนิคที่หลากหลายในการสอน เพื่อช่วยกระตุ้นเด็กให้เกิดการอยากเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว
4. ติวเตอร์จะต้องประเมินผู้เรียนได้ เพื่อให้การสอนมีศักยภาพมากที่สุด ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนและไขข้อสงสัยของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
การเรียนพิเศษตัวต่อตัวนอกจากจะโฟกัสที่ผู้เรียนแล้ว การคัดเลือกติวเตอร์จึงเป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญ เพื่อให้คุ้มค่าและสามารถจัดการบริหารการเรียนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล THE PREMIUM TUTOR จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณครูอย่างมากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้น