เรียนพิเศษ อย่างไรให้ “พิเศษ”

เรียนพิเศษ อย่างไรให้ “พิเศษ”

เข้าสู่ยุคการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับการศึกษาไทย มีการคิดค้นนวัตกรรมมากมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนการสอนนั้นก็ยังไม่พ้น อ่านเขียนท่องจำและเข้าสู่กระบวนการสอบเพื่อวัดผล จึงทำให้เห็นว่าผู้เรียนจำเป็นต้องขวนขวายหาวิชาความรู้จากทั่วทุกสารทิศ

การวัดผลไม่เพียงแต่อยู่ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียนเท่านั้น การเปลี่ยนผ่านของระดับชั้นการศึกษาในระบบของการศึกษาไทยในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ อนุบาลสอบ เข้า ป.1 ป.6 สอบเข้าม.1 ม.3สอบเข้าม.4 การสอบเข้ามหาลัย หรือแม้แต่การสอบแข่งขันเพื่อเข้าสู่การทำงาน การวัดผลเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จ การเรียนแต่ในห้องเรียนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการสอบวัดผลในที่ต่าง เราจึงเห็นสถาบันกวดวิชาในรูปแบบต่างๆมากมาย แต่เราจะเลือก เรียนพิเศษ อย่างไรให้คุ้มทุนคุ้มค่าและเกิดผลลัพธ์มากที่สุด

สถาบันกวดวิชาที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายรูปแบบให้ผู้เรียนได้เลือก การขวนขวายนอกห้องเรียน ติวเตอร์จำเป็นต้องมีความแตกต่างจากครูในห้องเรียน รู้จุดอ่อนของการพัฒนา และพร้อมผลักดันให้ผู้เรียนก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเลือกติวเตอร์ (ติวเตอร์ ตัวต่อตัว) จึงเป็นสิ่งคัญ ติวเตอร์จำเป็นต้องรู้จักกับผู้เรียน เลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เห็นผลและชัดเจนที่สุด คือ การเรียนในรูปแบบตัวต่อซึ่งทำให้การสื่อสารสามารถเข้าถึงตัวผู้เรียนได้โดยตรง ติวเตอร์ต้องมองเห็นจุดอ่อนและจุดพัฒนาของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การเรียนในรูปแบบตัวต่อบวกกับการเลือกติวเตอร์ที่มีคุณภาพจะช่วยตอบโจทย์ความสำเร็จของผู้เรียนได้อย่างเร็วที่สุด

CREDIT KRUPRIM THE PREMIUM TUTOR