ติวเตอร์ สอนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว

เคล็ดลับการเรียน “ตัวต่อตัว” ที่เป็นประโยชน์

การเรียนพิเศษมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน แทบจะทุกระดับชั้นของการศึกษาในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งผู้ที่จบการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว หากยังต้องมีการสอบแข่งขันก็ย่อมมีความจำเป็นต่อกวดเข้มเพื่อใช้ในการเรียนหรือทำงาน การเลือกเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

เคล็ดลับจาก The Premium Tutor (ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์) ผู้นำทางด้านการ ติวตัวต่อตัว

1. การเลือกผู้สอน เราจะเลือกผู้สอนที่สามารถสอนโดยใช้พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องอธิบายและทำให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยเทคนิคและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนมากที่สุด

2. วิชาและเรื่องที่เรียน ผู้เรียนจะต้องระบุวิชาเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้กับผู้สอน The Premium tutor จะเป็นผู้ช่วยในการจัดหาคุณครูเพื่อให้ตรงกับวิชานั้นๆ การแยกวิชาเรียนจะทำให้ผู้เรียนได้รับเทคนิคพิเศษจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยตรง

3. สถานที่เรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกเรียนตัวต่อตัว การเดินทางมาเรียนหรือไปสอนของผู้เรียนควรจะอยู่ในระยะทางที่เหมาะสมแก่กันและกัน ซึ่งหากผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยอนุบาลหรือประถม จะแนะนำให้เลือกสถานที่เป็นที่ส่วนตัวหรือที่บ้านของผู้เรียนเอง ไม่แนะนำให้เรียนในที่สาธารณะต่างๆ เนื่องจากการโฟกัสทางการเรียนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

4. ศักยภาพของผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ความตั้งใจ อดทนและเก็บเกี่ยวความรู้จากครูผู้สอนให้ได้มากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ผลลัพธ์ที่เกิดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ที่ต่างกัน การฝึกฝน ความขยัน ความตั้งใจ จะเป็นเครื่องพิสูจน์และการันตีในความสำเร็จของผู้เรียน

การเรียนแต่ในชั้นเรียนที่โรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอ การเรียนพิเศษเสริมเพื่อการแข่งขันหรือการใช้ชีวิต จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น ตัวเลือกการเรียนพิเศษตัวต่อตัว จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด