ทีมคุณครู

ที่นี่เราไม่เหมือนใคร เรามีการคัดเลือก

ติวเตอร์

คุณภาพกว่า 20,000 คน คุณครูทุกคนล้วนมีประสบการณ์สอนที่สูงมาก และเข้าใจผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจริง เก่งขึ้นจริงในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์การจัดหาครูกว่า 10 ปีของเรา ทำให้มีการบอกต่อ และแนะนำกันไปอย่างมากมาย ต้องขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนที่ไว้ใน Premium Tutor ของเราเสมอมา
ติวเตอร์ สอนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว

ครูบี

เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของสถาบัน Happibee Academy ประสบการณ์สอน 8 ปี โรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย ฯลฯ และได้รับเชิญติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ อาธิเช่น โรงเรียนวนิษา โรงเรียนทรงวิทยาลัย ฯลฯ
สไตล์การสอน : สอนสนุก เทคนิคการสอนมากมาย ให้เเข้าใจ รัก ชอบในการเรียน และอยากมาเรียนทุกครั้ง สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย สอนเข้าใจลึกถึงแก่น นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตัวจริงด้านการสอน

ครูโดม

ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Newcastle University

ประสบการณ์สอนกว่า 8 ปี สอนลึก ให้เข้าใจเนื้อหาจริง พัฒนาขึ้นจริง เทคนิคจัดเต็ม สอนสนุก มีเทคนิคการทำข้อสอบมากมาย คะแนนพัฒนาขึ้นจริง

ครูหยก

นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Master of Laws (LL.M.), London School of Economics and Political Science, United Kingdom
สไตล์การสอน : สอนสนุก เทคนิคการสอนมากมาย สอนจากความชอบ ให้เด็กรัก และชอบเรียนภาษาอังกฤษ

ครูจูน

นักเรียนทุน ปตท.
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดลฯ
ประสบการณ์สอนกว่า 7 ปี สไตล์การสอน : สุดยอดแห่งครูเอาใจใส่ โฟกัสเด็กเป็นรายบุคคล ครูสุดที่รักของเด็กๆ มีกิจกรรม เทคนิคการสอนมากมาย ทำให้เด็กชอบเรียนวิทยาศาสตร์

ครูฮวก

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเลียม จุฬาฯ เกรดเฉลี่ย 3.74 สอน Calculus, Physics (Inter)
สไตล์การสอน : สอนลึก ยกตัวอย่างให้เข้าใจ มีชีทให้ทุกครั้ง มีการวัดผลหลังสอนเสร็จเผื่อแก้ไขจุดอ่อน

ครูนัท

เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตร์จุฬา
ปริญญาโท Bournemouth University
สไตล์การสอน : มีชีทสรุป มีสื่อการสอน เตรียมการสอนทุกครั้งที่สอน มีชีทสรุป และเนื้อหาให้ผู้เรียนทบทวน และมีการทดสอบประเมินผลทุกครั้งที่เรียน

ครูโม

Arts ,English Assumption University Applied Linguistics and TESOL , Anglia Ruskin University UK
สไตล์การสอน : ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักภาษาต่างๆ สอน Vocabulary ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มีแนวข้อสอบและบททดสอบหลากหลาย ช่วยดูการเขียนหลัก Grammar ให้ถูกต้อง สามารถ Speaking and Listening ได้ดี สอนโดยดูความต้องการพื้นฐานของน้องที่เรียนเป็นหลัก ว่าต้องการเพิ่มในทักษะไหนเป็นพิเศษบ้าง

ครูตาล

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
สไตล์การสอน : เรียนรู้จากของจริง พร้อมเนื้อหาแน่นๆ ทำให้วิชาวิทย์ คณิต สนุก และน่าเรียนรู้มากขึ้น

ครูนิว

รัฐศาสตร์การฑูต ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การเงิน จุฬาฯ
Finance Skema Business School, Paris, France

สไตล์การสอน : เป็นกันเอง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างดี อธิบายที่มาที่ไป ไม่ใช่แค่จำแพทเทิร์นไปสอบ แต่ลงลึกถึงนิยามที่สำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานของคณิตศาสตร์ โดยการใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและน่าฟัง แถมด้วยความรู้รอบตัวและแรงบันดาลใจ

ครูนัชชี่

เกียรตินิยมอันดับ 1 นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นแอร์โฮสเตจสายการบิน Oman Air และอดีตสายการบิน Thai Smile Airways
สไตล์การสอน : สอนสื่อสารภาษาต่างๆโดยใช้การใช้จริง พัฒนาจริง ใช้เป็นจริง

ครูปอ

(ABAC) faculty of Arts, major in Business Japanese

เน้นการสอนให้น้องๆ ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้คุ้นเคย และ สามารถใช้ภาษาได้จริง

ครูแจน

ศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Fudan University
สไตล์การสอน : สอนภาษาจีนจากความเข้าใจ ให้เห็นภาพ สอนสนุก เรียนจากความชอบ

ครูเฟิร์น

เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สไตล์การสอน : เจาะประเด็นสำคัญ หาจุดอ่อนของนักเรียน แล้วเสริมให้ถูกจุด

ครูโบ

ศิลปศาสตร์(inter) เอกภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ มศว.
สไตล์การสอน : สอนให้เห็นภาพ อธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่น้องควรรู้ ไม่ดุและไม่ใจดีเกินไป โดยการสอนแบบไหนนั้นจะดูจากลักษณะนิสัยของน้องแต่ละคนก่อน

ครูจ๊ะเอ๋

จบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ บริหาร จบปริญญาโทจาก University of Leeds คณะ supply chain
สไตล์การสอน : เน้นพูดคุยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเลย ให้ผู้เรียนคุ้ยเคยกับภาษาอังกฤษมากที่สุด

ครูภัทราพร

ปริญญาโท ภาษาจีนนานาชาติ มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประเทศจีน ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์การสอบวัดภาษาจีนอาเซียน สอนภาษาจีนได้ถึง HSK 6
สไตล์การสอน : สอนเป็นกันเอง สอนให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน

ครูพร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาโท Indiana University สหรัฐอเมริกา นิติศาสตร์
สอนพื้นฐานและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยคอยชี้แนะและสาธิตสอนในส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ สอนเสริมทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น

ครูตาต้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางการเงิน (MIF)
สอนเนื้อหา และตะลุยโจทย์ สนุกสนาน เป็นกันเอง

ครูม่อน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ปริญญาโท
เน้นการอธิบายให้เข้าใจเป็นหลัก และสอนทำโจทย์ให้เทคนิค

ครูพราว

บัญชี จุฬาฯ Australian National University, Master of Financial Management, Financial management
มีเทคนิค สูตรลัดต่างๆ อธิบายเก่ง เน้นให้ฝึกทำโจทย์ เป็นมิตรปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้ง่าย มีความมุ่งมั่นใจรักการสอน

ครูวอร์ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
สนุกสนานเป็นกันเอง ใจเย็น เน้นความเข้าใจไม่เน้นท่องจำ

ครูพีท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)
เป็นกันเอง ใจเย็น เข้าถึงทั้งความคิดและความรู้สึกของผู้เรียน

ครูมอส

ธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ (ตรี) จุฬา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ (โท)
สอนใจเย็น ทำความรู้จักกับผู้เรียนและพื้นฐานก่อนที่จะทำการสอน จะได้เตรียมเนื้อหาและวางแผนการสอน

ครูบีม

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เน้นการเรียนการสอนแบบพี่สอนน้อง เป็นกันเองกับผู้เรียน และไม่ให้เด็กรู้สึกง่วงและเบื่อกับการเรียน สอนเนื้อหา และทำข้อสอบและแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน

ครูดอกเตอร์พี่ตาต้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
มีเทคนิคการจำ นำตัวการ์ตูน หรือเรื่องสนุกๆใส่เข้าไปในบทเรียน ให้น้องจำง่ายขึ้น

ครูขวัญ

ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เน้นพื้นฐานความเข้าใจ สอนปูตั้งแต่พื้นฐาน เน้นเรื่องที่ไม่เข้าใจ จนสามารถเข้าใจและสามรถนำไปประยุกต์ในบทถัดไปได้

ครูพลอย

มหาวิทยาลัยรังสิต เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สนุกสนาน จริงจัง เล่นบ้างเพื่อคลายเครียดให้น้องๆ สนุกกับการเรียนค่ะ

ครูไพลิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ (ตรี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ (โท)
เล่าเรื่องประกอบเนื้อหา ถาม-ตอบ เน้นความเข้าใจตั่งแต่แก่น สอนย้ำจนกว่าจะเข้าใจ เน้นทำโจทย์ ประยุกต์ใช้ได้จริง

ครูหมิว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
สบายๆ ไม่เครียด สอนตามความต้องการของน้อง

ครูเมเม่
South china normal university ภาษาจีน จีนธุรกิจ
สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสอบhsk6 สอนวัยทำงาน ติวสอบ hsk6

​ครูดอกเตอร์พี่หมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ ปิโตรเคมี ปริญญาเอก
สอนสนุก ไม่เครียด เน้นทำโจทย์จริง ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ป.ตรี

ครูดาว
The Institute of International Studies, Chulalongkorn University
Bachelor of Arts, Mass Communication Multimedia Journalism
เน้นผู้เรีนนเป็นหลักว่ารับได้มากและน้อยเพียงใด ตั้งเป้าหมายในการเรียนไปด้วยกัน

ครูเกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ การประถมศึกษา ปริญญาตรี
จุฬาฯ คณะศึกษาศาสตร์ บริการการศึกษา ปริญญาโท
เน้นเรียน ทำเเบบฝึกหัดเเละใช้กิจกรรม เน้นเข้าใจจริง

ครูมาริสา
Assumption University Arts Business English
English grammar and conversation, Social Science
สอนพื้นฐานสร้างความเข้าใจก่อน เน้นจุดที่สำคัญ นำไปใช้ได้จริง มีเทคนิกการจำเล็กๆน้อยๆ มีแบบฝึกหัดให้ทำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

ครูต่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ จิตวิทยาฯ เอกคู่ภาษาอังกฤษ
ฝึกจากการทำใบงาน เล่นเกมส์ เน้นปฏิบัติ

ครูเหมียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตร์(อินเตอร์)
English focus on speaking but student could understand grammar simultaneously 3 years for walen school Thai teacher for foreigner and English Tutor

ครูไอซ์
เกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน) เทคนิคการสัตวแพทย์ การพยาบาลสัตว์ ปริญญาบัตร(วท.บ4ปี)
ใจเย็น สอนให้เห็นภาพด้วยหลักเทคนิค สนุกกับการสอน และเด็กเข้าใจในการสอนและนำไปใช้ได้

ครูฟาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ใจเย็น ร่าเริง มีการสรุปแผนผังจากบทเรียนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลังจากที่เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง และผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

ครูเจน
BANGKOK UNIVERSITY BANGKOK UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLAGE
Hotels and Tourism management
ดูทักษะของน้องๆเด็กๆแต่ละคน และสอนในแนวทางที่เข้ากับน้องๆเพื่อให้เข้าใจง่ายในเนื้อหานั้นๆ

ครูฝน
University of York
MA Teaching English to Speakers of Other Languages
MA TESOL
ทดสอบพื้นฐานของน้องก่อน ถ้ามีพื้นฐานน้อยก็จะเริ่มปูพิ้นฐานใหม่แต่ต้นเพื่อเริ่มบทเรียนใหม่ แต่ถ้าพื้นฐานแน่น ก็จะทบทวนบทเรียนเก่าเล็กน้อยก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ มีโจทย์หลากหลายให้ลองทำ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมด ค่อยๆสอน ใจเย็น จนน้องจะเข้าใจ

ครูจ้า
มหาวิทยาลัยศรีนคริทนวิโรฒ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ปริญญาตรี
เน้นเนื้อหาพร้อมปูพื้นฐาน เน้นการอธิบายตัวอย่างพร้อมเทคนิคเคล็ดลับสลับกับให้ทำแบบฝึกหัดแล้วอธิบายรายข้อ สอนทั้งแบบคลาสใหญ่และตัวต่อตัว สามารถสอนคณิต-วิทย์ ประถม และม.ต้นได้ สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ทั้ง ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวมถึงผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานเลย

ครูดร.เอิร์ธ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาเอก
สอนสนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง เน้นตามบทเรียน

ครูมะเหมี่ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี และโท
เน้นสอนก่อนแล้วให้น้องทำโจทย์เอง หากสงสัยให้ถาม มีโจทย์หลากหลายให้ลองทำ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมด ค่อยๆสอน ใจเย็น จนน้องจะเข้าใจ

ครูตาว
มหิดล วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ตามเนื้อหาในบทเรียน ประยุกต์ตามสถานการณ์ มีเกม มีโจทย์เสริม และถนัดการสอนแบบตั้งคำถามฉุกคิด

ครูขิม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกลองทำ และคิดด้วยตัวเอง อาจมีแบบฝึกเพื่อดูทักษะก่อนเรียน เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ กล้าถาม ไม่ตึงเครียด

ครูแตงกวา
มหิดล ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
เป็นคนเฮฮาค่ะ ไม่ชอบดุเท่าไหร่ แล้วก็จะพยายามเตรียมเนื้อหาการสอนให้ดีที่สุด จะใช้สื่อต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ค่ะ

ครูมิว
MUIC บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี
เริ่มจากพื้นฐานด้าน แล้วค่อยๆพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละด้าน ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักภาษาต่างๆ สอน Vocabulary ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มีแนวข้อสอบและบททดสอบหลากหลาย ช่วยดูการเขียนหลัก Grammar ให้ถูกต้อง สามารถ Speaking and Listening ได้ดี สอนโดยดูความต้องการพื้นฐานของน้องที่เรียนเป็นหลัก ว่าต้องการเพิ่มในทักษะไหนเป็นพิเศษบ้าง

ครูดีดี
มหิดล แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทยศาสตร์
เข้าใจง่ายใจดีค่อยๆพูดเฟรนลี่ เน้นทำโจทย์
สอนภาษาอังกฤษ GAT , TUGET , SAT MATH , SAT CHEMISTRY รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ครูฟ้าใส
ศรีนครินทรวิโรฒ International college for sustainability studies
การจัดการการท่องเที่ยว ภาคภาษาอังกฤษ
สอนเน้นในจุดที่อ่อน ค่อยเป็นค่อยไป ใจเย็น มักจะถามน้องอยู่เสมอว่าเข้าใจไหมและจะไม่ทำบรรยากาศให้เครียดเพราะน้องจะไม่เข้าใจและจะไม่ให้น้องเพ่งมากเกินไปจนไม่เข้าใจ สอนภาษาอังกฤษให้เพื่อนก่อนสอบทุกครั้งแล้วสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชาของที่บ้านเป็นประจำ

ครูนนท์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรสิโรฒ ทันตแพทย์
มีเทคนิคง่ายๆช่วยอธิบายให้เข้าใจมากกว่าท่องจำ เน้นฝึกการทำโจทย์และให้น้องพยายามฝึกคิดด้วยตนเองก่อน

ครูส้ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตร์ การแปลอังกฤษ-ไทย ปริญญาโท
เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีเสริมคำศัพท์ การอ่านออกเสียงบ้าง

ครูแก้ว
Chulalongkorn University
International School of Engineering – Nano Engineering
จะเน้นให้น้องเข้าใจเนื้อหาจริงๆ อธิบายให้เห็นภาพ หรือวาดรูปประกอบให้น้องเข้าใจมากขึ้น และสอนการผลิกแพลงผ่านโจทย์ ท้ายคาบจะมีการสรุปบทเรียนทั้งหมด เพื่อทวนความเข้าใจของน้องอีกครั้ง

ครูฝน
รังสิต ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
สบายๆ ไม่เครียดมาก สอนให้นำความรู้ไปใช้ได้จริง

ครูสาคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ เอกการศึกษาพิเศษ คู่ เอกภาษาอังกฤษ
เน้นสอนให้จำ เข้าใจและนำไปใช้ได้ ไม่เครียดมาก เป็นกันเอง

ครูมายด์
มศว. มนุษยศาสตร์ ภาษาเพื่ออาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ)
มีแบบฝึกหัดให้ สอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจไม่ยุ่งยาก มีการทบทวน ทดสอบก่อนสอน

Kruthip
ABAC Accounting
prepare work and handouts before teaching

ครูเจเจ
Guangxi Normal University, Guilin, China
ศึกษาศาสตร์ ภาษาจีน
มีเทคนิคในการจำและให้เข้าใจมากขึ้น สอนสนุก มีความรับผิดชอบ จริงจังกับการสอนแต่มีช่วงพักผ่อนคลาย คุยได้ปรึกษาได้ ไม่อธิบายเยอะ พูดสั้นๆให้เข้าใจง่าย

ครูจ๊ะจ๋า
BBA ธรรมศาสตร์
ทุกครั้งที่เริ่มการสอนจะมีการตกลงกับผู้เรียนก่อนเสมอว่าต้องหารเรียนในรูปแบบไหนเพราะจะถือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ขึ้นกับบุคคล

ครูหวาน
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
พูดจาคล่องแคล่ว ยิ้มแย้ม สามารถสอนได้ทั้งคณิต วิทย์ และไทย ใจดี การสอนเป็นกันเอง คุยสนุก มีทักษะการสอนทำให้การเรียนไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ การสอนแต่ละครั้งจะมีตัวอย่างโจทย์และให้ศึกษาจากโจทย์ และตัวนักเรียนจะได้ฝึกการมองโจทย์และเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ครูเมฆ
กำลังศึกษาคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะสอนให้น้องเห็นภาพรวมของเนื้อหา แล้วเอาโจทย์/แบบฝึกหัดมาให้น้องทำ เน้นความเข้าใจน้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะเน้นเล่นเกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน น้องจะได้ไม่เบื่อ

Shopping Basket