ทำไมต้อง The Premium Tutor พรีเมี่ยม ติวเตอร์

ทำไมต้อง เรียนพิเศษ ที่ The Premium Tutor เดอะ พรีเมี่ยม ติวเตอร์

 

รูปแบบการเรียนในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของการเรียนตัวต่อตัว เรียนพิเศษ เรียนเป็นกลุ่มเล็กหรือใหญ่ เพราะสามารถสอนเนื้อหาได้ตรงจุด และตรงประเด็นมากที่สุด เข้าใจได้ง่าย และเร็วมากที่สุด เห็นผลจริง พัฒนาขึ้นจริง และสอบติดจริง

The premium tutor (เดอะ พรีเมี่ยม ติวเตอร์) เราเป็นอันดับ 1 ในการจัดหาคุณครูคุณภาพ จุดเด่นของเรา คือการคัดเลือกคุณครู ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดทั้งความสามารถในการสอน และประสบการณ์ในการสอน จึงทำให้ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ผู้เรียนและผู้ปกครองหลายคนไว้ใจในการหาคุณครูกับเราเสมอมา มีผู้เรียนและผู้ปกครองวางใจเราในการคัดเลือกคุณครู และบอกต่อกันอย่างมาก

การเรียนตัวต่อตัวเราให้ความสำคัญกับการหาคุณครูเป็นอย่างมาก การหาคุณครูไม่ได้ดูแค่เฉพาะความเก่ง แต่จะต้องมีประสบการณ์สอนที่สูงมากมีความเข้าใจผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันต้องหาคุณครูที่เข้าใจเด็กสามารถสอนได้ตามลักษณะเด็กและมีเทคนิคต่างๆกิจกรรมในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ประสบการณ์การจัดหาครูกว่า 9 ปีนั้นทำให้เราเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน และพัฒนาศักยภาพของคุณครูมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถจัดหาคุณครูที่เหมาะสมและตรงกับผู้เรียนมากที่สุด พร้อมด้วยทีมครูคุณภาพกว่า 20,000 คน ทำให้มีความพร้อมในการจัดหาครู และติวเตอร์อย่างสูงสุด ผู้เรียนทุกคนล้วนมีความเก่งในแบบฉบับของตนเอง การได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และตรงจุด จะทำให้พัฒนาศักยภาพในการเรียนได้อย่างสูงสุด

CREDIT KRU BEE THE PREMIUM TUTOR