ศูนย์รวม ติวเตอร์ตัวต่อตัว “อันดับ 1”

กระแสตอบรับ

กระแสตอบรับจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ ใช้บริการติวของเรา

เลือกติวเตอร์กับ THE PREMIUM TUTOR

จากประสบการณ์การจัดหาติวเตอร์มากกว่า 10 ปี จะพบว่ามีติวเตอร์หลากหลายสไตล์ในการสอน เพื่อให้ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด สถาบันจึงต้องรู้จักกับผู้เรียนก่อนในเบื้องต้นเพื่อสอบถามถึงพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนจะเริ่มการเรียนการสอน มาดูกันว่าเรามีแนวทางอย่างไรในการคัดเลือกติวเตอร์ถึงผู้เรียน


1. ติวเตอร์จะต้องมีใจรักในการสอนพร้อมกับทุ่มเทให้กับงานสอนพิเศษ ซึ่งติวเตอร์แต่ละคนจะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ทางการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับวิชาที่จบมา ประสบการณ์ทางการสอนจะช่วยเพิ่มและส่งต่อเทคนิคให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี


2. ติวเตอร์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการสอนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการรับงานและเตรียมการสอน


3. ติวเตอร์จะต้องมีเทคนิคที่หลากหลายในการสอน เพื่อช่วยกระตุ้นเด็กให้เกิดการอยากเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว


4. ติวเตอร์จะต้องประเมินผู้เรียนได้ เพื่อให้การสอนมีศักยภาพมากที่สุด ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนและไขข้อสงสัยของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี


การเรียนพิเศษตัวต่อตัวนอกจากจะโฟกัสที่ผู้เรียนแล้ว การคัดเลือกติวเตอร์จึงเป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญ เพื่อให้คุ้มค่าและสามารถจัดการบริหารการเรียนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล THE PREMIUM TUTOR จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณครูอย่างมากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้น

Shopping Basket